IV Kongres Anti-Aging - 22 marca 2015 r.

22 marca 2015r. w Warszawie odbył się IV Kongres Anti-Aging. Nasza firma przedstawiła tematykę przyczyn starzenia się skóry i odpowiedniej profilaktyki anti-aging, nowe metody, technologie i urządzenia służące kompleksowemu odmładzaniu skóry i usuwania objawów starzenia. Czytaj więcej...

17 edycja targów Beauty Forum - 7 - 8 marca 2015 r.

Za nami kolejna edycja jednych z największych targów kosmetycznych w Polsce Beauty Forum. Do stolicy przybyło wielu miłośników kosmetyków i urządzeń profesjonalnych. Czytaj więcej...

Harmonogram pokazów i szkoleń

Nasze pokazy i szkolenia dobiegły końca. Spotkania odbywały się cotygodniowo m.in. w Krakowie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy i Koninie. Na pokazach swoją premierę miał Magic RF - frakcyjne fale radiowe, jak również K-Med - ultraszybkie fale radiowe. Czytaj więcej...

30 edycja Międzynarodowego Kongresu LNE & SPA - Kraków 2014

Za nami 30.Edycję Międzynarodowego Kongresu LNE & SPA odbywającego się 15-16 listopada 2014 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków! Czytaj więcej...

17. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA

Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA które odbyły się 4 – 5 października 2014 roku w Gdańsku już za nami. Czytaj więcej...

5 edycja targów Beauty Forum & SPA

Ostatni wrześniowy week­end roku 2014 nasza firma miała przy­jem­ność goś­cić na tar­gach Beauty Forum & Spa w Warszawie. Czytaj więcej...

Międzynarodowe Targi Poznańskie Beauty Vision - 26-27 kwietnia 2014 r.

Między­nar­o­dowe Targi Poz­nańskie Beauty Vision to spotkanie renomowanych firm z branży kos­me­ty­cznej, które odbyło się w dni­ach: 26– 27 kwiecień 2014 w godz­i­nach od 10.00 – 18.00. W tej edy­cji również mieliśmy możli­wość zaprezen­towa­nia nowości kos­me­ty­cznych i aparatur­owych o najwyższej jakości. Czytaj więcej...

Wiosenny sezon pokazów - 2014

IMAGE GROUP w okre­sie wiosen­nym miała przy­jem­ność spotkać się z licznym gronem swoich klien­tów w różnych mias­tach Pol­ski. Pokazy i szkole­nia dały możli­wość zaprezen­towa­nia pro­fesjon­al­nych urządzeń kos­me­ty­cznych i medy­cznych Top Tech­nol­ogy oraz kos­me­tyków marki Med­Beauty, Insti­tute­BCN oraz Bruno Vassari. Czytaj więcej...

17 Międzynarodowe Targi Kosmetyczne & Kongres Beauty Forum - 2014

W weekend 8 – 9 .03. 2014 nasza cała firma IMAGE GROUP była na Międzynarodowych Targach Kosmetycznych BEAUTY FORUM w Warszawie. Jak co roku przedstawialiśmy profesjonalistom z branży kosmetycznej nowości aparaturowe i zabiegowe. Czytaj więcej...

Targi w których braliśmy udział

Od wielu lat Image Group reg­u­larnie uczest­niczy w najważniejszych wydarzeni­ach kos­me­ty­cznych całego kraju. Nasza firma bierze czynny udział w tar­gach, sym­poz­jach oraz kon­gre­sach. Wach­larz naszych pro­duk­tów cieszy się wybitną pop­u­larnoś­cią w każdej grupie odbior­ców. Czytaj więcej...
Showing 50 to 60 of 60 (6 Pages)