Serwis urządzeń

Image Group gwarantuje obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zakupionych od nas urządzeń.

Świadczymy także najwyższej jakości usługi wymiany lamp ksenonowych.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu towaru.

Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielana jest gwarancja na okres 12 lub 24 miesięcy co określane jest przy zakupie danego urządzenia.

Zgłoszenie reklamacyjne aby zostało rozpatrzone przez serwis MUSI ZOSTAĆ złożone za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej poniżej i wysłanie do naszej firmy na adres

email: serwis@imagecentrum.pl

lub pocztą na adres: Image Group, Plac Zamkowy 14, 62-500 Konin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SERWISU:

Po otrzymaniu formularza przedstawiciel serwisu niezwłocznie skontaktuje się z osobą wskazaną odnośnie szczegółów usunięcia usterki.

Koszt przesyłki do serwisu reklamowanego towaru będącego zarówno na gwarancji jak i po gwarancji pokrywa kupujący.

Brak właściwych dokumentów, takich jak dowód zakupu, gwarancja oraz niewypełniony formularz zgłoszenia do serwisu powodują nie podjęcie czynności serwisowych.

Reklamacji nie podlegają:

  • urządzenia kosmetyczne posiadające uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
  • urządzenia kosmetyczne posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
  • urządzenia których stan wskazuje na to że użytkujący próbował naprawić sprzęt „na własną rękę”

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@imagecentrum.pl lub telefonicznie: 63 249 15 09 nr wewnętrzny 15.

Udzielimy wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

IMAGE GROUP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia urządzenia do transportu.

IMAGE GROUP nie ponosi odpowiedzialności za transport!

Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu trzech miesięcy od dnia wykonania przez serwisanta czynności w ramach gwarancji lub napraw pogwarancyjnych odpłatnych, serwisant wezwanie właściciela listem poleconym do odbioru rzeczy w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu rzecz zostanie zutylizowana. Po bezskutecznym upływie tego terminu serwisant jest uprawniony do zutylizowania rzeczy.