Złoty medal za urządzenie Lipo Freze & Fractional RF V8 Top Technology

Mamy zaszczyt przed­stawić Państwu nowoczesną aparaturę Lipo Freeze & Frac­tional RF V8 Top Tech­nol­ogy, która w 2013 roku na Między­nar­o­dowych Tar­gach Poz­nańs­kich została nagrod­zona Zło­tym Medalem za najskuteczniejszą walkę z tkanką tłuszc­zową, cel­lulitem i zwiotczeni­ami skóry !

LIPO FREZE & FRAC­TIONAL RF V8 TOP TECH­NOL­OGY to nowoczesna‚ ekskluzy­wna aparatura, dzięki której można wykonać wiele różnych, skutecznych ter­apii ksz­tał­tu­ją­cych nasze ciało i odmładza­ją­cych skórę. Jest to wyjątkowo skuteczna aparatura wyko­rzys­tu­jąca wiele tech­nologii takich jak:

  • kri­olipoliza (wym­rażanie komórek tłuszczowych)
  • lipokaw­itacja w pod­ciśnie­niu (lik­widacja lokalnie nagro­mad­zonej tkanki tłuszczowej)
  • masaż pod­ciśnieniowy z RF (mod­e­lowanie syl­wetki, lik­widacja cellulitu)
  • frak­cyjna fala radiowa (Lik­widacja zwiotczeń, lift­ing skóry twarzy i ciała)

Gale­ria zdjęć: